SDE++ Subsidie

De SDE++ gaat vanaf 10 september 2024 open

De subsidieregeling SDE++ is vanaf 2023 voorzien van ‘hekjes’, oftewel een minimaal budget per sector, domein of techniek. De hekjes bieden flexibiliteit voor overgebleven budget.

‘Met de beoogde wijzigingen wordt binnen de SDE++ een betere balans bereikt tussen kosteneffectiviteit op de korte termijn en het ondersteunen van de technieken die voor het behalen van klimaatdoelstellingen in 2030 en op de langere termijn van belang zijn’

Zodra hier meer over bekend is zullen we dit vermelden.

SDE staat voor Stimulering Duurzame Energietransitie en hiermee krijg je subsidie voor de duurzame opwekking van hernieuwbare energie, elektriciteit, gas of bepaalde CO2-besparende technieken. Bijvoorbeeld met zonnepanelen, windturbines, CO2-afvang en opvang, benutting restwarmte en elektrische boiler en warmtepomp. De subsidie vergoedt het verschil tussen de kostprijs van de CO2-reductie en de marktprijs.

Hoeveel subsidie je precies krijgt hangt af van de techniek en van het moment waarop je indient. Hoeveel subsidie je voor de SDE++ ontvangt is afhankelijk van de marktwaarde. Jaarlijks wordt er een gemiddelde marktwaarde voor elektriciteit vastgesteld. Wanneer je een SDE++ subsidievoorschot ontvangt is deze gebaseerd op het jaarlijkse gemiddelde. Afhankelijk van de definitieve correctiebedragen aan het eind van het jaar kan het zijn dat je te veel of te weinig subsidie heeft ontvangen. Dit houdt in dat bij hogere elektriciteitsprijzen en dus ook een hogere marktwaarde je een lagere SDE++ subsidie ontvangt. Andersom ontvang je juist een hogere bijdrage als de elektriciteitsprijzen, en dus ook de marktwaarde, lager zijn dan het gemiddelde.

Transitie naar duurzame energie

De overheid gaat de komende jaren stimuleren dat Nederlandse bedrijfspanden en woningen minder met gas en meer met duurzame energie worden verwarmd. Zo kan energie worden bespaard en CO2-uitstoot worden teruggedrongen. Via deze nieuwe subsidieregeling worden zakelijke gebruikers en particulieren die zelf duurzame energie willen opwekken financieel ondersteund. Op deze manier kan de omslag naar een duurzamere energievoorziening samen worden gerealiseerd.

Wie kan de SDE++ aanvragen?

Bedrijven en (non-profit) instellingen kunnen een SDE-subsidie aanvragen. Het maakt niet uit hoe groot je ondernemer is of onder welke sector jouw bedrijf valt.

Nadat de subsidie is toegekend moet je de opdrachtverstrekking naar RVO sturen. Na oplevering moet je de installatie aanmelden bij je eigen energieleverancier en bij CertiQ (elektriciteit of warmte) of VertoGas. Daarna kun je een maandelijks voorschot aanvragen. Je geeft elk jaar aan RVO door hoeveel CO2 je hebt bespaard. Aan het eind van de subsidieperiode wordt de exacte hoeveelheid subsidie vastgesteld op basis van de totale hoeveelheid CO2 besparing en de geldende prijzen.

Op zoek naar een subsidie? Neem contact met ons op

Wil je dat we jouw bedrijf helpen groeien en ontwikkelen? En wil je subsidieadvies over jouw investering of innovatie? Neem dan contact op.

Telefonisch contact

Neem telefonisch contact met ons op en we beantwoorden de prangende vragen betreft subsidieaanvraag direct!

Stuur ons een mailtje

Stuur een mail naar info@account-consultancy.nl met de vragen betreft subsidies en we komen er zo snel mogelijk op terug.

Vul de formulier in

Op onze website hebben we een formulier staan die u kunt invullen.

Powered by DE-IT . Alle rechten voorbehouden.

Algemene voorwaarden