MIT-Regeling

Inhoud MIT regeling

Nederlandse MKB-ondernemers spelen een belangrijke rol in innovatieve activiteiten en versterken de economie. Speciaal voor mkb-ondernemers biedt het ministerie van Economische Zaken instrumenten aan binnen het programma MKB-Innovatiestimulering Topsectoren (MIT). Zo kan het MKB aansluiten bij innovatie-activiteiten binnen de topsectoren. De MIT regeling heeft tot doel het stimuleren van de aansluiting van mkb-ondernemingen bij innovatieactiviteiten binnen de topsectoren.

Binnen de MIT zijn de volgende topsectoren geformuleerd:

 • Agri & Food
 • Chemie & Energie inclusief Biobased
 • Creatieve Industrie
 • Hightech Systemen & Materialen (HTSM) en ICT
 • Life Sciences & Health (LS&H)
 • Logistiek
 • Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U)
 • Water

Daarnaast zijn er een zevental instrumenten binnen het MIT gedefinieerd:

 • Subsidie voor netwerkactiviteiten;
 • Subsidie voor ondersteuning door innovatiemakelaars;
 • MIT-haalbaarheidsprojecten;
 • MIT-kennisvouchers;
 • MIT-innovatie-adviesprojecten;
 • Hooggekwalificeerd personeel;
 • MIT-R&D-samenwerkingsprojecten;
 • MIT-innovatieprestatiecontracten.

Afhankelijk van het onderdeel (topsector en/of instrument) kan subsidie worden verstrekt aan een mkb-onderneming of een Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI). Binnen een TKI werken ondernemers en wetenschappers samen op het gebied van onderzoek en wordt gezamenlijk gezocht naar manieren om innovaties op de markt te brengen. TKI’s zijn opgericht in het kader van het Topsectorenbeleid en voeren innovatiecontracten uit.

Bijdrage en voorwaarden

De bijdrage en voorwaarden verschillen per topsector en per MIT-instrument. Om aanvragers zoveel mogelijk kans te geven om projecten uit te voeren die passen binnen het kader van de MIT is besloten dat een mkb-ondernemer:

 • altijd een kennisvoucher kan aanvragen naast een subsidie voor een ander MIT-project; en
 • een aanvraag kan indienen en subsidie kan ontvangen voor één project van elk van de instrumenten binnen een subsidieplafond.

Doelgroep

Mkb-ondernemers die zich willen aansluiten bij innovatieactiviteiten binnen de topsectoren.

Budget en deadlines

De bijdragen verschillen per topsector en per MIT-instrument.

Voor R&D-samenwerkingsprojecten wordt gebruik gemaakt van het tenderprincipe. Alle overige instrumenten worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld (first come, first serve).

 • Innovatieadvies- en haalbaarheidsprojecten: Het budget is 1,7 miljoen. De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten tot een maximum van €20.000 per project.
 • R&D samenwerkingsprojecten: Het budget is € 4 miljoen. De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten tot een maximum van €200.000 per project.

Op zoek naar een subsidie? Neem contact met ons op

Wil je dat we jouw bedrijf helpen groeien en ontwikkelen? En wil je subsidieadvies over jouw investering of innovatie? Neem dan contact op.

Telefonisch contact

Neem telefonisch contact met ons op en we beantwoorden de prangende vragen betreft subsidieaanvraag direct!

Stuur ons een mailtje

Stuur een mail naar info@account-consultancy.nl met de vragen betreft subsidies en we komen er zo snel mogelijk op terug.

Vul de formulier in

Op onze website hebben we een formulier staan die u kunt invullen.

Powered by DE-IT . Alle rechten voorbehouden.

Algemene voorwaarden